skip to Main Content

Fresco, Secco en Sgraffito (A)

Fresco is alleszins  een van de oudste, maar ook een van de moeilijkste schildertechnieken. Het succes van deze techniek hangt volledig af van je kennis van de speciale eigenschappen van kalk. Schilderen op een ondergrond die voortdurend nat is, en dan van een vochtigheid die elke minuut anders is, is zeker iets wat je moet leren. Een andere uitdaging is dat je moet leren denken in afgebakende giornati, dat zijn de delen die je op een dag kunt schilderen. Je moet een monumentale compositie schilderen in losse puzzelstukken, die uiteindelijk allemaal in elkaar passen zonder dat je de naden ziet. Dat wil zeggen dat je de hele tijd moet anticiperen op wat gaat gebeuren. Het ontwerp en het plannen van de kleuren speelt in fresco een veel grotere rol dan in andere technieken. Plannen is zo wie zo het sleutelwoord in fresco en spontaniteit is alleen mogelijk voor zeer ervaren en getrainde frescoschilders. Je moet ook de beginselen van het stuken van pleisterlagen onder de knie zien te krijgen. Kleuren opbouwen in meerdere transparante lagen is in bijna elke cursus van dit programma standaard procedure, maar bij fresco is het zonder meer noodzakelijk. Secco kan beschouwd worden als een eenvoudigere techniek met minder rompslomp dan fresco, het kan een soort van aanvulling zijn op fresco bijvoorbeeld in de vorm van lineaire details. Sgraffito is een van de meest indrukwekkende vormen van muurversiering, en werd onder meer in de Jugendstilperiode veelvuldig toegepast. Sgraffito is een techniek waarbij je het tweedimensionale afwisselt met een driedimensionaal aspect om monumentale decoraties te maken op een vers gepleisterde muur, eventueel in combinatie met fresco. Al deze technieken kunnen op een zeer hedendaagse manier ingezet worden. Ze verlangen echter een overvloed aan vaardigheden en technische kennis waarin de traditie een doorslaggevende rol speelt.

10 lessen en een groot collectief project op een buitenmuur: Elke dinsdag van 19 februari t/m  dinsdag 7 mei 2019

Kosten : € 850,-

The making of Fresco in ‘s-Hertogenbosch.
Video by Lukas Stofferis (AKA 2012).

Fresco, Secco En Sgraffito (A)
Back To Top