skip to Main Content

Het ontwikkelen van hybride schildertechnieken (A+)

Het meest dankbare aan het zelf maken van verf is dat het de mogelijkheid biedt om een volledige gepersonifieerde vorm van verf te maken die tegemoet komt aan bijna alle individuele eisen. Het is dan wel nodig dat je alles op het gebied van schildertechnologie onder de knie hebt: niet elke combinatie van bindmiddelen is zinvol, niet elke ingrediënt in een gecombineerd medium is effectief. In deze zeer gespecialiseerde cursus leer je om hybride bindmiddelen te ontwikkelen die de grens tussen de verschillende technieken laten vervagen, zoals bijvoorbeeld de grens tussen olieverf en tempera grassa. De meeste mediums waarmee we werken zijn trouwens emulsies. We zullen ook gaan kijken naar hoe je compleet verschillende technieken na en door elkaar kan gebruiken, zoals bijvoorbeeld encaustiek en tempera of Punische was en olieverf.  In deze cursus zullen we op een empirische manier onderzoeken welke mogelijke combinaties zinvol zijn om zodoende inzicht verwerven in hoe verschillende materialen functioneren in een schilderij. De optische eigenschappen van  de verschillende bindmiddelen en de succesvolle combinatie van materialen zijn doorslaggevende factoren voor het succes van een schilderij. Aangezien het aantal combinaties oneindig is, kun je gemakkelijk de weg kwijt raken. Deze cursus, die deels op individuele basis wordt gegeven, biedt een heldere richtlijn in het universum van hybride schildertechnieken,

7 lessen:  Elke dinsdag van 14 mei t/m dinsdag 25 juni 2019

kosten: € 495,-

Het Ontwikkelen Van Hybride Schildertechnieken (A+)
Back To Top