skip to Main Content

In het basisjaar zijn de lessen gestructureerd gegeven, opbouwend naar een algemener begrip van de mogelijke combinaties tussen de verschillende materialen en schildertechnieken. De docent heeft een erg uitgebreide kennis over emulsieverven en fresco, wat ook het hoofdpakket is van de lesinhoud; dit kan hij overbrengen met veel passie. Olieverf komt later op het academiejaar aan bod, en wordt interessanter naarmate men leert wat de mogelijke combinatietechnieken met emulsieverven zijn in de opbouw van een olieverfschilderij.

De 2-jaarlijkse opleiding is een bijzonder goed startpakket voor toekomstige schilders/ambachtslieden die ambiëren een professionele  carrière op te bouwen waarin de kwaliteit van het werk centraal staat. Ook erg geschikt voor restauratoren en decoratieschilders.

Voor mij geeft deze verftechnische opleiding een meerwaarde aan mijn teken- en schildertechnische opleiding aan The Florence Academy of Art in Italië. Het materiaal-technische geeft een goede balans aan het schildertechnische.

Virginie Vandeputte, Brugge

Back To Top